Nákupní košík

Zavřít

V košíku nemáš žádné zboží.

Reklamační řád

REKLAMACE ZBOŽÍ

Záruční lhůta a reklamační řád e-shopu Riderzone se řídí pravidly firmy Stigma distribution, s.r.o., která se řídí obecně platnými právními předpisy. Každý zákazník e-shopu má nárok na reklamaci zboží ve lhůtě 24 měsíců od vystavení daňového dokladu.  My jsme povinni vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.

Zboží k reklamaci nám zasílejte na níže uvedenou adresu jako obyčejnou zásilku (nikoliv na dobírku) s kopií faktury a s vyplněným reklamačním formulářem. Vyplň důvod reklamace. Veškeré reklamace přijímáme pouze písemnou formou. Zboží zaslané Českou poštou formou Balík na poštu nejsme bohužel z technických důvodů schopni přijmout.

 

Riderzone.cz
Stigma distribution, s. r. o.
Slovanská alej 24
326 00 Plzeň

 

Za vadu nelze považovat změnu na materiálu odpovídající délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou nebo nesprávným používáním výrobku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

  • Neodborným použitím zboží.
  • Mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením.
  • Poškození ohněm a jinými živly.

Při zjištění závady je nutno zboží přestat používat a co nejdříve uplatnit reklamaci. Pokud tak neučiníš a dojde následným používáním ke zvětšení závady, vystavuješ se riziku, že tvoje reklamace nebude uznána.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

V případě, že se jakožto kupující domníváš, že tvá práva byla porušena, obrať se na nás se svou stížností prostřednictvím emailové adresy info@riderzone.czv zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti. Česká obchodní inspekce je orgánem státního dozoru a v mezích svých kompetencí vyřizuje rovněž stížnosti spotřebitelů.